Περικοπή επιδόματος άγονου αγροτικών και ειδικευμένων επικουρικών ιατρών περιφέρειας Β. Αιγαίου

από admin

Καλημέρα σας,

Εν μέσω πανδημίας, μεταναστευτικού και αυξημένων υγειονομικών αναγκών, όταν η περίθαλψη στα νησιά μας χρήζει διαρκούς υποστήριξης και επιπλέον ενίσχυσης, οι αρμόδιοι της περιφέρειας Β. Αιγαίου εργάζονται για την αποψίλωση και αποθάρρυνση του ιατρικού δυναμικού των νησιών μας.
Συγκεκριμένα, με την επικείμενη εφαρμογή της από 27/08/2020 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου Β. Αιγαίου, τροποποιούν την παλαιότερη από 28/12/2017 απόφαση που αφορούσε την παροχή κινήτρων σε ιατρούς υπηρετούντες σε άγονες και παραμεθόριες περιοχές στηριζόμενη στους ισχύοντες νόμους 3580/2007 και 4368/2016 του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά μετά τις μειώσεις τα επιδόματα αγόνου διαμορφώνονται ως εξής:
  • Αγροτικοί ιατροί σε ιατρείο που παρέχει δυνατότητα διαμονής: Από 250€ σε 200€
  • Αγροτικοί ιατροί σε ιατρείο που δεν παρέχει δυνατότητα διαμονής: Από 350€ σε 300€
  • Ειδικευμένοι επικουρικοί ιατροί σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας: Από 350-400€ σε 200€

Βλέπουμε δε, πως οι ειδικευμένοι επικουρικοί ιατροί που αποτελούν το πλέον εξειδικευμένο (μη μόνιμο) ιατρικό δυναμικό, πλήττονται περισσότερο από την περικοπή του επιδόματος, παρότι ως ειδικευμένοι ιατροί (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό) απαιτούνται μεγαλύτερα κίνητρα για να τους προσελκύσουν ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν οικογένειες που αποχωρίζονται ή μετακομίζουν μαζί τους και εν γένει αυξημένες ανάγκες.
Σημειώνεται δε, ότι η εν λόγω απόφαση πάρθηκε με εισήγηση του προσφάτως αποπεμφθέντος πρώην αντιπεριφερειάρχη κ. Βρουλή Παντελή, τι στιγμή που σε αντίστοιχες υγειονομικές περιφέρειες όπως η περιφέρεια των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, τα επιδόματα αγόνου συνεχίζουν να υφίστανται χωρίς ανάλογες μειώσεις.
Επειδή το παράλογο καθώς και το άκαιρο της απόφασης δημιουργούν ερωτηματικά και χρήζουν προβληματισμού και διερεύνησης από αρμοδίους και μη, και με σεβασμό στην υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα ζητήματα δημοσίας υγείας, ιδίως στις παρούσες συνθήκες, σας κοινοποιώ τα τεκταινόμενα και σας επισυνάπτω της προαναφερθείσες αποφάσεις της περιφέρειας Β. Αιγαίου όπως αυτές αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Παρακαλώ όπως πράξετε τα αναμενόμενα για την κοινοποίηση της απόφασης προς δημόσια διαβούλευση και προβληματισμό.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΓΟΝΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΓΟΝΟΥ

Με εκτίμηση,
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Md MSc
Ορθοπαιδικός Επικ. Επίμελήτής
Κ.Υ. Καλλονής Λέσβου
2η ΔΥΠΕ Πειραιώς κ Αιγαίου

Δείτε Παρόμοια Άρθρα

Follow by Email